• Veilig sportklimaat vertrouwenscontactpersonen

  Vertrouwenscontactpersonen Robur’58

  HSV Robur'58 wil voor al haar leden een sportieve en veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. We doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. In onze gedragscode staat beschreven welke omgangsvormen wij in de vereniging hanteren.

  Mocht er toch vermoeden of sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersonen (VCP).

  Waarom een Vertrouwenscontactpersoon?

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas niet voorkomen kon worden. En dat willen we bij Robur'58 graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom het goed is dat binnen verenigingen een vertrouwenscontactpersoon aanwezig is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

  Voorkomen is beter dan genezen

  De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

  De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • Een vermoeden van 'grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Robur'58 op de juiste plaats is.

  Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

  Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven

  2. van op de hoogte bent

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

  De vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over grensoverschrijdend gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

  Zij zijn eerste aanspreekpunt/eerste opvang, zorgen voor doorverwijzing als dat nodig blijkt en ontwikkelen preventieve activiteiten om ongewenst gedrag te voorkomen.

  De taken van de vertrouwenscontactpersoon zijn vooral procedureel adviserend en omvatten:

  • Eerste opvang/aanspreekpunt
  • Doorverwijzen
  • Preventieactiviteiten

  De vertrouwenscontactpersonen zijn:

  Jos Gabriëls (06-47946163)

  Willy van Sermondt (06-34346575)


  Vertrouwenscontactpersonen KNBSB
  Voor alle leden van de KNBSB en andere betrokkenen zijn vertrouwenscontactpersonen
  bereikbaar. Je kunt contact met hen opnemen over persoonlijke dilemma’s, vervelende
  ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze
  sporten. Ook kun u bij hen terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing
  en seksuele intimidatie te melden. Gesprekken met een vertrouwenscontactpersoon zijn
  altijd vertrouwelijk. Wil je in contact komen met onze vertrouwenscontactpersonen?
  Walter Wallé (walter2@quicknet.nl) 06-23982568 // 0223-631719
  Annie Kerkhof (ahkerkhof@kpnplanet.nl ) 06-25083751

  Centrum Veilige sport
  Op de website www.centrumveiligesport.nl kunnen mensen terecht, die vermoedens
  hebben over grensoverschrijdend gedrag in de sport.
  De website is één van de acties die voortvloeien uit het rapport dat de onderzoekscommissie
  De Vries in december 2017 presenteerde over seksuele intimidatie en misbruik in de sport.
  Het meldpunt Centrum Veilige Sport heeft onder meer een chatfunctie. De website bevat
  ook informatie over preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en
  integriteit.