• Veilig sportklimaat aanstellingsbeleid

  Aanstellingsbeleid vrijwilligers
  Wij proberen onze vrijwilligers en kader zo goed mogelijk vooraf te screenen. Dit geldt
  vooral voor nieuwe vrijwilligers die nog geen historie binnen onze vereniging hebben. Voor
  deze nieuwe vrijwilligers worden de volgende stappen ondernomen, alvorens hen aan te
  stellen als trainer, coach of begeleider.
  Zo wordt er een kennismakingsgesprek gehouden door (een lid van) het bestuur. Tijdens dit
  gesprek worden ook de gedragsregels van Robur’58 besproken met de kandidaat vrijwilliger.
  Verder wordt er – met instemming van de kandidaat vrijwilliger - contact opgenomen met
  de vereniging of organisatie waar hij/zij vandaan komt (of ook actief is) om zijn/haar
  referenties te checken. Verder wordt er om een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) of een
  VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) gevraagd.