• Vrienden van Robur '58

  Word Vriend van Robur '58
  Ook in 2016: iets tastbaars tot stand brengen met de Vriendengroep van Robur ‘58. Iets mogelijk maken waar vanuit de club geen geld voor is. Wat is al gerealiseerd (zie foto’s): terrasstoelen, geen boomhut meer, maar twee speakertorens. Geen afzetting van touw meer, maar een mooi softbal-outfieldhek. Nieuwe materiaalopslag. Nieuwe netten in een slagkooi. Verrijdbare tribunes. Scorebord. Elk jaar iets bijdragen. Dat is de bedoeling van dit initiatief, dat helemaal buiten de verenigingsfinanciën om gaat.

  Wij vragen u om - ook in 2017 - (weer) vriend van Robur '58 te worden!
  Dat is voor één jaar, en elk jaar vragen we het opnieuw. Hoe gaat dit in z’n werk? U legt (minimaal) eenmalig € 50 in ‘de pot’, U ontvangt aan het eind van het seizoen 2017 (hou dinsdagavond 4 oktober 20u vast vrij) een uitnodiging voor een gezellige avond met een hapje en een drankje. Op die avond mag iedereen die ‘lid’ is een idee lanceren. Sommigen doen dit op een ‘zeepkist’, anderen houden gloedvolle betogen en krijgen de lachers op hun hand. We kijken samen wat die ideeën kosten en uiteindelijk gaat er gestemd worden. Gaat het geld naar een Bee-ball-paleis? Duurzame energie ter ontlasting van de energierekening? Klaptafels en -banken? Een verfraaiing van het clubhuis? Krantenadvertenties voor ledenwerving? Bij de stemming verdelen we het geld op een manier waar iedereen zich in kan vinden.Vervolgens verblijden we het bestuur door het aanbieden van deze uitslag als sponsoring. Aan die doelen moet het geld ook besteed worden.

  We willen het aantal ‘Vrienden van Robur ’58 uitbreiden.Tot en met 2016 hebben we een saldo dat we begin 2017 gaan bestemmen. In 2017 beginnen we weer overnieuw, met einde 2017 weer een gezellige avond ter verdeling van de inleg.

  U bent enthousiast geworden en wil eenmalig € 50 inleggen (meer mag ook!) Maak dan gebruik van een handige Bankoverschrijving(1) òf betaal Contant (2):

  1) Maak s.v.p. € 50.- (of meer) over op IBAN/Rekeningnummer: NL16 RABO 0103 1529 62 ten name van HSV Robur 58, onder vermelding van: ‘Vriend 2017’ eneventueel het nummer dat u op het bord wilt bezetten.

  2) Stop € 50.- in een envelop en zet daarop ‘Vriend 2017’, uw naam en e-mailadres en eventueel het nummer dat u op het bord wilt bezetten. Geef de envelop af aan de bar in het clubhuis, dan komt het via de geldzak op de goede plek.

  Contact: stuur eventueel een e-mail naar vriendenvan@robur58.com , ook als u denkt dat wij uw e-mailadres niet hebben. Zo kunnen we u op tijd uitnodigen voor de gezellige avond en krijgt u via de e-mail een bevestiging van uw bijdrage en de uitnodiging voor de gezellige avond.

  Vriendelijke groet,
  De initiatiefnemers VRIENDEN VAN ROBUR ’58, warm aanbevolen door het bestuur van HSV Robur ’58.

  Resultaten
  - Een nieuwe entree
  - Vernieuwing van de scorehokken bij honk- en softbal
  - Het hek om het softbalveld
  - Verbetering van de zitbanken rond om de velden
  - Aanschaf van nieuwe geluidsinstallatie voor het softbal veld
  - Terrasstoelen (2014)
  - Vlaggen (2014

 • Sponsors

  Sponsorinformatie Robur '58
  Wij zijn een in 1958 opgerichte honk- en softbalvereniging uit Apeldoorn met ca 200 leden, waarvan het hoogste senioren softbal team uitkomt in de eerste klasse en het hoogste senioren honkbal team in de 2e klasse. Vriend en vijand zijn het erover eens dat onze accommodatie in het sportpark Orderbos tot één van de mooiste van Europa behoort. Bovendien genieten wij een grote reputatie vanwege ons hoge spelniveau in de breedtesport en onze jeugdopleiding, die met enige regelmaat spelers aflevert aan de diverse nationale jeugdselecties en verenigingen die uitkomen in de landelijke hoofdklasse. Wie de jeugd heeft ........

  Waarom zou u sponsor worden van Robur '58?
  Vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief gezien vervullen sportverenigingen een belangrijke en niet te onderschatten rol. Zo ook ROBUR '58. Enerzijds stelt het jong en oud in staat hun meest favoriete sport te beoefenen. Anderzijds levert het een belangrijke bijdrage in het sociale verkeer tussen mensen waarbij het samen voorop staat. Als sponsor van ROBUR '58 gaat u van deze fascinerende honk- en softbalwereld deel uit maken.

  Sponsorbeleid
  Mede door de terugtredende overheid is ROBUR '58 niet langer in staat zijn sociaal-maatschappelijke functie en zijn sportieve doelen volledig uit eigen middelen te financieren. Dit maakt steun - in de meest brede zin van het woord - van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Het aantrekken van zoveel mogelijk sponsoren uit verschillende branches voor een wat langere periode, bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar, vermindert niet alleen de kwetsbaarheid maar stelt de vereniging ook in staat de teams van de juiste trainers en coaches te voorzien en niet te vergeten het onderhoud van de velden, het clubhuis, de kleedkamers, de dug-outs etc. voor de langere termijn ook zeker te stellen.

  Nog even op een rij
  * Honk- en softbal: Spectaculaire en kleurrijke Amerikaanse sporten met een buitengewoon sportief en geheel eigen imago
  * Stijgende belangstelling in Europa waarbij Nederland deel uit maakt van de wereldtop
  * Door participatie ondersteuning van de sociaal - maatschappelijke functie
  * Met regelmaat publiciteit in de regionale kranten en tijdens de wedstrijden
  * Opdoen van contacten met mede-sponsoren en daarmee uitbreiding van uw netwerk
  ROBUR '58 heeft nog steeds de ambitie en de potentie om te groeien. Dit kunnen we niet op geheel eigen kracht. Mogen we op uw steun rekenen, in welke vorm dan ook?

  Voor meer informatie kunt u zich per e-mail wenden tot sponsoring@robur58.com

 • http://landskroon.nl/nl/