• Vrienden van Robur '58

  Word Vriend van Robur '58
  Iets tastbaars tot stand brengen met de Vriendengroep van Robur ‘58. Iets mogelijk
  maken waar vanuit de club geen geld voor is. Wat is al gerealiseerd: terrasstoelen,
  geen boomhut meer, maar twee speakertorens. Geen afzetting van touw meer, maar
  een mooi softbal-outfieldhek. Nieuwe materiaalopslag. Nieuwe netten in een
  slagkooi. Verrijdbare tribunes. Scorebord. Elk jaar iets bijdragen. Dat is de bedoeling
  van dit initiatief, dat helemaal buiten de verenigingsfinanciën om gaat maar de
  besteding is wel in overleg met het bestuur.


  Wij vragen u elk jaar opnieuw om (weer) vriend van Robur '58 te worden!
  Dat is voor één jaar, en elk jaar vragen we het opnieuw. Hoe gaat dit in z’n werk? U
  legt (minimaal) eenmalig € 50 in ‘de pot’, U ontvangt aan het eind van het seizoen
  een uitnodiging voor een gezellige avond met een hapje en een drankje. Op die
  avond mag iedereen die ‘lid’ is een idee lanceren. Sommigen doen dit op een
  ‘zeepkist’, anderen houden gloedvolle betogen en krijgen de lachers op hun hand.
  We kijken samen wat die ideeën kosten en uiteindelijk gaat er gestemd worden.
  Gaat het geld naar een Baseball5 veld ergens in een stadspark? Duurzame energie
  ter ontlasting van de energierekening? Klaptafels en -banken? Een verfraaiing van
  het clubhuis? Krantenadvertenties voor ledenwerving? Bij de stemming verdelen we
  het geld op een manier waar iedereen zich in kan vinden. Vervolgens verblijden we
  het bestuur door het aanbieden van deze uitslag als sponsoring. Aan die doelen moet
  het geld ook besteed worden.
  We willen het aantal ‘Vrienden van Robur ’58’ uitbreiden. Dat maken we zichtbaar
  door in de hal het bord te vullen met de naam van de Vriend (of een andere tekst,
  uw bedrijf?) achter het door hem/haar gekozen nummer.
  U bent enthousiast geworden en wil eenmalig € 50 inleggen (meer mag ook!) Maak
  dan gebruik van een handige Bankoverschrijving (1) òf betaal Contant (2):
  1) Maak s.v.p. € 50.- (of meer) over op IBAN/Rekeningnummer: NL16 RABO 0103
  1529 62 ten name van HSV Robur 58, onder vermelding van: ‘Vriend van Robur’58’
  en eventueel het nummer dat u op het bord wilt bezetten.
  2) Stop € 50.- in een envelop en zet daarop ‘Vriend van Robur’58’, uw naam en e-
  mailadres en eventueel het nummer dat u op het bord wilt bezetten. Geef de envelop
  af aan de bar in het clubhuis, dan komt het via de geldzak op de goede plek.
  Contact: stuur eventueel een e-mail naar vriendenvan@robur58.com, ook als u
  denkt dat wij uw e-mailadres niet hebben. Zo kunnen we u op tijd uitnodigen voor
  de gezellige avond en krijgt u via de e-mail een bevestiging van uw bijdrage en de
  uitnodiging voor de gezellige avond.

  Resultaten uit het verleden
  - Een nieuwe entree
  - Vernieuwing van de scoreruimtes bij honk- en softbal
  - Het hek om het softbalveld
  - Verbetering van de zitbanken rond om de velden
  - Aanschaf van nieuwe geluidsinstallatie voor het softbal veld
  - Terrasstoelen
  - Vlaggen
  - Zitbanken HB pupillenveld
  - Biertafels en – banken t.b.v. toernooien
  - LED Lichtarmaturen in clubhuis


  Initiatieven voor de toekomst?
  De laatste bijeenkomst zijn de wensen van toen opgeschreven van #1 naar # laatst,
  en nog niet allemaal vervuld. Ze hangen overigens in de bestuurskamer.
  Niet alleen geld, maar ook menskracht is noodzakelijk om nieuwe zaken te
  realiseren. De huidige TD kan - naast gewone taken ook nog begeleiding bij o.a.
  renovatie kleedgebouwen, kapotte beregeningsinstallatie, bomenkap door
  insectenplagen) - niet alles oppakken.
  Als een aantal Vrienden op een zaterdag eens een klus zouden kunnen afspreken,
  helpt de TD hen graag die in overleg te realiseren!


  Vriendelijke groet,
  De initiatiefnemers VRIENDEN VAN ROBUR ’58, warm aanbevolen door het bestuur
  van HSV Robur ’58.

 • Sponsors

  Sponsorinformatie Robur '58
  Wij zijn een in 1958 opgerichte honk- en softbalvereniging uit Apeldoorn met ca 200 leden, waarvan het hoogste senioren softbal team uitkomt in de eerste klasse en het hoogste senioren honkbal team in de 2e klasse. Vriend en vijand zijn het erover eens dat onze accommodatie in het sportpark Orderbos tot één van de mooiste van Europa behoort. Bovendien genieten wij een grote reputatie vanwege ons hoge spelniveau in de breedtesport en onze jeugdopleiding, die met enige regelmaat spelers aflevert aan de diverse nationale jeugdselecties en verenigingen die uitkomen in de landelijke hoofdklasse. Wie de jeugd heeft ........

  Waarom zou u sponsor worden van Robur '58?
  Vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief gezien vervullen sportverenigingen een belangrijke en niet te onderschatten rol. Zo ook ROBUR '58. Enerzijds stelt het jong en oud in staat hun meest favoriete sport te beoefenen. Anderzijds levert het een belangrijke bijdrage in het sociale verkeer tussen mensen waarbij het samen voorop staat. Als sponsor van ROBUR '58 gaat u van deze fascinerende honk- en softbalwereld deel uit maken.

  Sponsorbeleid
  Mede door de terugtredende overheid is ROBUR '58 niet langer in staat zijn sociaal-maatschappelijke functie en zijn sportieve doelen volledig uit eigen middelen te financieren. Dit maakt steun - in de meest brede zin van het woord - van het bedrijfsleven onontbeerlijk. Het aantrekken van zoveel mogelijk sponsoren uit verschillende branches voor een wat langere periode, bijvoorbeeld 3 tot 5 jaar, vermindert niet alleen de kwetsbaarheid maar stelt de vereniging ook in staat de teams van de juiste trainers en coaches te voorzien en niet te vergeten het onderhoud van de velden, het clubhuis, de kleedkamers, de dug-outs etc. voor de langere termijn ook zeker te stellen.

  Nog even op een rij
  * Honk- en softbal: Spectaculaire en kleurrijke Amerikaanse sporten met een buitengewoon sportief en geheel eigen imago
  * Stijgende belangstelling in Europa waarbij Nederland deel uit maakt van de wereldtop
  * Door participatie ondersteuning van de sociaal - maatschappelijke functie
  * Met regelmaat publiciteit in de regionale kranten en tijdens de wedstrijden
  * Opdoen van contacten met mede-sponsoren en daarmee uitbreiding van uw netwerk
  ROBUR '58 heeft nog steeds de ambitie en de potentie om te groeien. Dit kunnen we niet op geheel eigen kracht. Mogen we op uw steun rekenen, in welke vorm dan ook?

  Voor meer informatie kunt u zich per e-mail wenden tot sponsoring@robur58.com

 • http://landskroon.nl/nl/