• Op 27 augustus 2020 zijn de meest recente corona-regels gepubliceerd door het bestuur:


  Beste leden, ouders/ verzorgers van jeugdleden,

  Naar aanleiding van de persconferentie van 18 Augustus 2020 hebben wij als bestuur
  gemeend de maatregelen uit voorzorg aan te scherpen. Wij willen er zo voor zorgen dat
  iedereen veilig en verantwoord aanwezig kan zijn op ons complex.
  Neem onderstaande maatregelen goed in je op en leef ze na:


  • Het coronabeleid van Robur ‘58 op de trainingsavonden blijft hetzelfde.
  • Tijdens wedstrijddagen wordt iedereen bij de ingang geïnformeerd over het
  coronabeleid binnen Robur’58. Daarnaast volgen de triagevragen.
  • De verkregen informatie bij binnenkomst op het complex wordt vastgelegd, wordt
  4 weken bewaard en daarna vernietigd.
  • Op het volledige terrein … houdt 1.5 meter afstand tot elkaar. Dit is niet van
  toepassing als je tot hetzelfde huishouden behoort.
  • Bij binnenkomst in het clubhuis handen desinfecteren.
  • Het clubhuis is alleen op zaterdag en zondag voor en tijdens thuiswedstrijden
  geopend.
  • Houd je aan de looprichting in het clubhuis (ingang voordeur, uitgang terrasdeur)
  • Op de bar liggen registratieformulieren in verband met contact en broninformatie
  welke ingevuld dienen te worden door iedereen, jong en oud.
  Een toelichting hierop tref je aan op deze formulieren.
  • Na het kopen van consumpties direct het clubhuis verlaten.
  • Het terras is vanaf heden gesloten. Dit betekent dat hier geen zitplaatsen zijn om
  consumpties te nuttigen. Uitzondering hierop zijn de mensen die de
  TD- werkzaamheden verrichten.
  • Na de wedstrijd en het opruimen van het veld graag zo snel mogelijk het Robur ’58
  complex verlaten.
  • Draag mondmaskers wanneer je samen rijdt bij uitwedstrijden en niet uit één
  huishouden komt. Ventileer goed in de auto.

  Wij beseffen ons heel goed dat dit als vervelend ervaren kan worden maar alleen op deze
  manier kan iedereen veilig blijven honk- en softballen!

  Ten slotte,
  Blijf gezond, houd elkaar alert en heb bovenal plezier!
  Bestuur Robur’58